لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار کلاس 150 فلکسور پارس

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی فلنج دار-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

اتصال آکاردئونی فلنج دار-

فلکسور پارس-

استنلس استیل-

کربن استیل-

-

آکاردئونی- فلزی-

دو جداره-

مدل لرزه گیر

اتصال آکاردئونی فلنج دار-

برند لرزه گیر

فلکسور پارس-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس فلنج

کربن استیل-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی- فلزی-

نوع جداره

دو جداره-