لرزه گیر آکاردئونی یکجداره جوشی سام فلک

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی-

برند لرزه گیر

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-

دانلود کاتالوگ

لرزه گیر آکاردئونی-

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

جوشی-

-

آکاردئونی-

مدل لرزه گیر

لرزه گیر آکاردئونی-

برند لرزه گیر

شیرآلات صنعتی سام فلک Samfilck-

روش اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آکاردئونی-