لرزه گیر ساده شیرود

مدل لرزه گیر

لرززه گیر ساده -

برند لرزه گیر

شیرود-

جنس لاستیک

EPDM-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

دانلود کاتالوگ

لرززه گیر ساده -

شیرود-

EPDM-

گردان-

فلنج دار-

-

آب سرد-

مدل لرزه گیر

لرززه گیر ساده -

برند لرزه گیر

شیرود-

جنس لاستیک

EPDM-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

عکس اورجینال

-

نوع آب

آب سرد-