لرزه گیر لاستیکی مهاردار PN10 مارک زرد جهت آب سرد 10 بار 60 درجه ارتعاشات صنعتی ایران

مدل لرزه گیر

BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

ارتعاشات صنعتی ایران-

کربن استیل-

گردان-

فلنج دار-

مایع-

مساوی-

مقاوم آب شیرین-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

آصا-

آب سرد-

مدل لرزه گیر

BL72 - ASA-flanged rubber expansion joint-

برند لرزه گیر

ارتعاشات صنعتی ایران-

جنس فلنج

کربن استیل-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

کاربرد

مایع-

حالت خروجی

مساوی-

ویژگی

مقاوم آب شیرین-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-

نوع لرزه گیر

آصا-

نوع آب

آب سرد-