لرزه گیر مهاردار شیرود

مدل لرزه گیر

لرززه گیر مهاردار-

برند لرزه گیر

شیرود-

جنس لاستیک

EPDM-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

نوع آب

آب سرد-

دانلود کاتالوگ

لرززه گیر مهاردار-

شیرود-

EPDM-

گردان-

فلنج دار-

آب سرد-

مدل لرزه گیر

لرززه گیر مهاردار-

برند لرزه گیر

شیرود-

جنس لاستیک

EPDM-

نوع فلنج

گردان-

روش اتصال

فلنج دار-

نوع آب

آب سرد-