لوله خم دوسر بوشن سفید آذین لوله سپاهان

مدل اتصالات

لوله خم دوسر بوشن سفید-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 16208-

نوع اتصالات

لوله خم دوسر بوشن سفید آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

لوله خم دوسر بوشن سفید-

آذین لوله سپاهان کد 16208-

لوله خم دوسر بوشن سفید آذین-

20-25-

-

مدل اتصالات

لوله خم دوسر بوشن سفید-

برند اتصالات

آذین لوله سپاهان کد 16208-

نوع اتصالات

لوله خم دوسر بوشن سفید آذین-

سایز

20-25-

عکس اورجینال

-