لوله داربستی

مدل لوله

داربستی-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

بست-

نمره لوله

1 1/2 -

دانلود کاتالوگ

داربستی-

آهن-

درز دار-

بست-

1 1/2 -

-

مدل لوله

داربستی-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

بست-

نمره لوله

1 1/2 -

عکس اورجینال

-