لوله شوفاژی سیاه درز دار 6 متری

مدل لوله

لوله شوفاژی-

نوع لوله

درز دار شوفاژی-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

مدل لوله

لوله شوفاژی-

نوع لوله

درز دار شوفاژی-

جنس

آهن-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

جوشی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-

لوله شوفاژی-

درز دار شوفاژی-

آهن-

درز دار-

جوشی-

سیاه-

حمل-

-

-

-