لوله گالوانیزه سنگین 6 متری

مدل لوله

گالوانیزه گرم درز دار-

برند لوله

ایرانی-

جنس

گالوانیزه-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز
-

دانلود کاتالوگ

مدل لوله

گالوانیزه گرم درز دار-

برند لوله

ایرانی-

جنس

گالوانیزه-

نوع درز

درز دار-

نحوه اتصال

رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گالوانیزه گرم درز دار-

ایرانی-

گالوانیزه-

درز دار-

رزوه ای-

روز-

روز-

-