لوله گوشتدار صنعتی

مدل

لوله صنعتی-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict368073100001208337200001 pic064655410001 13-

دانلود کاتالوگ

لوله صنعتی-

کربن استیل-

بدون درز-

جوشی-

pict368073100001208337200001 pic064655410001 13-

مدل

لوله صنعتی-

جنس

کربن استیل-

نوع درز

بدون درز-

نحوه اتصال

جوشی-

عکس اورجینال

pict368073100001208337200001 pic064655410001 13-