مغزی تبدیلی گالوانیزه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل سوئیچ نیپل

مغزی تبدیل گالوانیزه برزیلی-

برند سوئیچ نیپل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

مغزی تبدیل گالوانیزه برزیلی-

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

گالوانیزه داغ-

چدن-

رزوه ای-

DIN-

-

مدل سوئیچ نیپل

مغزی تبدیل گالوانیزه برزیلی-

برند سوئیچ نیپل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

عکس اورجینال

-