مغزی تبدیلی گالوانیزه برزیلی مارک توپی TUPY-لیست قیمت

مدل سوئیچ نیپل

مغزی تبدیل گالوانیزه برزیلی-

برند سوئیچ نیپل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل سوئیچ نیپل

مغزی تبدیل گالوانیزه برزیلی-

برند سوئیچ نیپل

برزیلی مارک توپی TUPY-برزیل-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

جنس

چدن-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-