مهره ماسوره الوی استیل دنده ای کلاس 3000 A182 F11

مدل مهره و ماسوره

اتصالات دنده ای الوی استیل 6000 A182 F11-

برند مهره و ماسوره

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

دانلود کاتالوگ

اتصالات دنده ای الوی استیل 6000 A182 F11-

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

A182-

فشار قوی-

استیل آلیاژی-

رزوه ای-

ASME-

-

مدل مهره و ماسوره

اتصالات دنده ای الوی استیل 6000 A182 F11-

برند مهره و ماسوره

bothwell fittings - KEON SAE-تایوان-کره ای-

آلیاژ

A182-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

استیل آلیاژی-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-