میلگرد استنلس استیل 304 - 304L - لیست قیمت

مدل پروفیل فلزی

ROUND BAR SS 304 - 304L-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

استنلس استیل-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

ROUND BAR SS 304 - 304L-

میلگرد-

استنلس استیل-

-

مدل پروفیل فلزی

ROUND BAR SS 304 - 304L-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

استنلس استیل-

عکس اورجینال

-