میلگرد S355J2G3 - ST52

مدل پروفیل فلزی

میلگرد فولادی-

برند پروفیل فلزی

فولاد آلیاژی یزد-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

آلیاژ

S355J2G3 - ST52-3-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

DIN-

شکل مقطع

دایره-

دانلود کاتالوگ

میلگرد فولادی-

فولاد آلیاژی یزد-

میلگرد-

آهن-

S355J2G3 - ST52-3-

تو پر-

DIN-

دایره-

نورد گرم-

-

مدل پروفیل فلزی

میلگرد فولادی-

برند پروفیل فلزی

فولاد آلیاژی یزد-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

آلیاژ

S355J2G3 - ST52-3-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

DIN-

شکل مقطع

دایره-

نوع نورد

نورد گرم-

عکس اورجینال

-