میلگرد 42CrMo4 - Mo40

مدل پروفیل فلزی

ROUND BAR DIN 10060-

برند پروفیل فلزی

میلگرد آلیاژی یزد -

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

DIN-

شکل مقطع

دایره-

نوع نورد

نورد گرم-

دانلود کاتالوگ

ROUND BAR DIN 10060-

میلگرد آلیاژی یزد -

میلگرد-

آهن-

تو پر-

DIN-

دایره-

نورد گرم-

-

مدل پروفیل فلزی

ROUND BAR DIN 10060-

برند پروفیل فلزی

میلگرد آلیاژی یزد -

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

DIN-

شکل مقطع

دایره-

نوع نورد

نورد گرم-

عکس اورجینال

-