هاش سنگین HEB - تیرآهن بال پهن سنگین

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن بال پهن سنگین HEB - IPB-

برند پروفیل فلزی

اروپایی - کره - ترک-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST44-S275-

شکل مقطع

H-

دانلود کاتالوگ

تیرآهن بال پهن سنگین HEB - IPB-

اروپایی - کره - ترک-

تیرآهن-

آهن-

ST44-S275-

H-

-

مدل پروفیل فلزی

تیرآهن بال پهن سنگین HEB - IPB-

برند پروفیل فلزی

اروپایی - کره - ترک-

نوع پروفیل فلزی

تیرآهن-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST44-S275-

شکل مقطع

H-

عکس اورجینال

-