والو غیر گازی نافی بلند نیوپایپ کد 35822

مدل اتصالات

والو غیر گازی نافی بلند نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 35822-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

والو غیر گازی نافی بلند نیوپایپ-

نیوپایپ کد 35822-

شیرآلات نیوپایپ-

-

مدل اتصالات

والو غیر گازی نافی بلند نیوپایپ-

برند اتصالات

نیوپایپ کد 35822-

نوع اتصالات

شیرآلات نیوپایپ-

عکس اورجینال

-