ورق آجدار سیاه

مدل پروفیل فلزی

آجدار-

برند پروفیل فلزی

مبارکه - قزاق - چین - روس-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

دانلود کاتالوگ

آجدار-

مبارکه - قزاق - چین - روس-

ورق-

آهن-

مستطیل-

نورد گرم-

-

مدل پروفیل فلزی

آجدار-

برند پروفیل فلزی

مبارکه - قزاق - چین - روس-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

عکس اورجینال

-