ورق ST52

مدل پروفیل فلزی

ST 52 ورق-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

گروه رنگی

سیاه-

دانلود کاتالوگ

ST 52 ورق-

ورق-

آهن-

مستطیل-

نورد گرم-

سیاه-

-

مدل پروفیل فلزی

ST 52 ورق-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد گرم-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-