ورق اسید شویی

مدل پروفیل فلزی

ورق اسید شویی-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

مرکب-

گروه رنگی

قرمز- آبی-

دانلود کاتالوگ

ورق اسید شویی-

ورق-

مستطیل-

مرکب-

قرمز- آبی-

-

مدل پروفیل فلزی

ورق اسید شویی-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

مرکب-

گروه رنگی

قرمز- آبی-

عکس اورجینال

-