ورق روغنی

مدل پروفیل فلزی

ورق روغنی-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد سرد-

دانلود کاتالوگ

ورق روغنی-

ورق-

آهن-

مستطیل-

نورد سرد-

-

مدل پروفیل فلزی

ورق روغنی-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد سرد-

عکس اورجینال

-