ورق سیاه پانچ مشبک

مدل پروفیل فلزی

ورق پانچ-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

مرکب-

گروه رنگی

سیاه-

دانلود کاتالوگ

ورق پانچ-

ورق-

آهن-

مستطیل-

مرکب-

سیاه-

-

مدل پروفیل فلزی

ورق پانچ-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

مرکب-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-