ورق گالوانیزه گرم

مدل پروفیل فلزی

گالوانیزه گرم-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد سرد-

گروه رنگی

سفید-

دانلود کاتالوگ

گالوانیزه گرم-

ورق-

آهن-

مستطیل-

نورد سرد-

سفید-

-

مدل پروفیل فلزی

گالوانیزه گرم-

نوع پروفیل فلزی

ورق-

جنس

آهن-

شکل مقطع

مستطیل-

نوع نورد

نورد سرد-

گروه رنگی

سفید-

عکس اورجینال

-