پایه شیر قطع و وصل پلیمری نیوپایپ کد 53210

مدل

پایه شیر قطع و وصل پلیمری-

برند

نیوپایپ کد 53210-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict026583100001319118200001 pic207407410001 13-

دانلود کاتالوگ

پایه شیر قطع و وصل پلیمری-

نیوپایپ کد 53210-

اتصالات نیوپایپ-

pict026583100001319118200001 pic207407410001 13-

مدل

پایه شیر قطع و وصل پلیمری-

برند

نیوپایپ کد 53210-

نوع

اتصالات نیوپایپ-

عکس اورجینال

pict026583100001319118200001 pic207407410001 13-