پروفیل صنعتی آهنی ضخامت 5 میلیمتر

مدل پروفیل فلزی

قوطی پروفیل صنعتی 5 میل-

برند پروفیل فلزی

ساوه - سپنتا -

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

نوع درز

درز دار-

نوع جوش

مستقیم-

دانلود کاتالوگ

قوطی پروفیل صنعتی 5 میل-

ساوه - سپنتا -

قوطی-

آهن-

ST37-

تو خالی-

درز دار-

مستقیم-

باز-

5 میلیمتر-

6 متری و 12 متری-

مدل پروفیل فلزی

قوطی پروفیل صنعتی 5 میل-

برند پروفیل فلزی

ساوه - سپنتا -

نوع پروفیل فلزی

قوطی-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

نوع داخل پروفیل

تو خالی-

نوع درز

درز دار-

نوع جوش

مستقیم-

نوع مقطع

باز-

ضخامت (میلیمتر)

5 میلیمتر-

طول شاخه (متر)

6 متری و 12 متری-