چهاراه تزریقی پلی اتیلن تکاب اتصال 10 بار و 16 بار

مدل

چهاراه 90درجه 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

شکل

پیچی(دستگیره)-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

دانلود کاتالوگ

چهاراه 90درجه 10 بار و 16 بار-

تکاب اتصال -

جوشی-

پیچی(دستگیره)-

جوش خورده-

جوش خورده-

90-

pict959724100001352510300001 pic950941510001 13-

مدل

چهاراه 90درجه 10 بار و 16 بار-

برند

تکاب اتصال -

کاربری

جوشی-

شکل

پیچی(دستگیره)-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

عکس اورجینال

pict959724100001352510300001 pic950941510001 13-