تبدیل فورج دنده کلاس 3000 REDUCER FORGED A105 SCRD 3000#

مدل

REDUCER FORGED-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

REDUCER FORGED-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

1/4-4 رزوه ای-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

- روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

رزوه دار-

3000-

pict356632100001958911200001 pic344235210001 6-

مدل

REDUCER FORGED-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

- روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار-

کلاس فلنج

3000-

عکس اورجینال

pict356632100001958911200001 pic344235210001 6-