درپوش کپ استینلس استیل دنده ای کلاس 3000 PLUG S.S NPT 3000# A182 F316

مدل

درپوش استینلس استیل 3000#-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/8-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

درپوش استینلس استیل 3000#-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A182-

جوش خورده-

1/8-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

فولاد زنگ نزن-

جوش خورده-

3000-

80s-

مساوی-

pict667632100001599121200001 pic514515210001 13-

مدل

درپوش استینلس استیل 3000#-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A182-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/8-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

فولاد زنگ نزن-

اتصال

جوش خورده-

کلاس فلنج

3000-

ضخامت بدنه

80s-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict667632100001599121200001 pic514515210001 13-