زانو جوشی پلی اتیلن 45 درجه فشار قوی 16 بار

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

جوشی-

فشار قابل تحمل ( اتمسفر )

16 بار-

گروه رنگی

سیاه-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

جوشی-

زانویی-

جوشی-

16 بار-

سیاه-

-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

جوشی-

فشار قابل تحمل ( اتمسفر )

16 بار-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-