فلنج جوشی پلی اتیلن PN6

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنجی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

فلنجی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict387632100001442221200001 pic963515210001 13-

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنجی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict387632100001442221200001 pic963515210001 13-