فلنج جوشی پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنج-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

دانلود کاتالوگ

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنج-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

پلی رود اتصال-

فلنج-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-