فلنج جوشی پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنج-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

فلنج-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنج-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-