سه راه تبدیلی ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 TEE RED SW A350 LF2 3000#

مدل سه راه

سه راه تبدیلی ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

نوع سه راه

فشار قوی-

دانلود کاتالوگ

مدل سه راه

سه راه تبدیلی ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند سه راه

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A350-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

نوع سه راه

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-

سه راه تبدیلی ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A350-

1/2-4 ساکت-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

کاهنده-

-