زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 3000 ELBOW 90 FORGED A105 SCRD 3000#

مدل

البو 90 درجه فورج ترد-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

البو 90 درجه فورج ترد-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

3000-

1/4-4 رزوه ای-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

رزوه دار-

3000-

pict546632100001807911200001 pic274235210001 13-

مدل

البو 90 درجه فورج ترد-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

3000-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار-

کلاس فلنج

3000-

عکس اورجینال

pict546632100001807911200001 pic274235210001 13-