سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن فشار قوی 10 بار

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

فشار قابل تحمل ( اتمسفر )

10 بار-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

جوشی-

سه راه-

جوشی-

جوشی-

10 بار-

90-

مساوی-

سیاه-

-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

فشار قابل تحمل ( اتمسفر )

10 بار-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-