سه راه مساوی جوشی پلی اتیلن فشار قوی 6 بار

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

نحوه اتصال

جوشی-

فشار قابل تحمل ( اتمسفر )

6 بار-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

جوشی-

سه راه-

جوشی-

6 بار-

90-

مساوی-

-

برند

پلی رود اتصال-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

نحوه اتصال

جوشی-

فشار قابل تحمل ( اتمسفر )

6 بار-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-