ميلگرد فولادي فورج C21 A105

مدل

ميلگرد ساده راد A105-

برند

فولاد آلیاژی یزد-فولاد اسفراین-روسی-

نوع

میلگرد-

جنس

آهن -

آلیاژ

A105،C21-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

ASTM-

شکل مقطع

دایره-

دانلود کاتالوگ

ميلگرد ساده راد A105-

فولاد آلیاژی یزد-فولاد اسفراین-روسی-

میلگرد-

آهن -

A105،C21-

تو پر-

ASTM-

دایره-

بسته-

نورد گرم -

20-750mm-

خاکستری(گروه رنگی)-

روز-

هفته-

pict790732100001971621200001 pic900415210001 13-

مدل

ميلگرد ساده راد A105-

برند

فولاد آلیاژی یزد-فولاد اسفراین-روسی-

نوع

میلگرد-

جنس

آهن -

آلیاژ

A105،C21-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

ASTM-

شکل مقطع

دایره-

نوع مقطع

بسته-

نوع نورد

نورد گرم -

ضخامت (mm)

20-750mm-

گروه رنگی

خاکستری(گروه رنگی)-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

عکس اورجینال

pict790732100001971621200001 pic900415210001 13-