ميلگرد فولادي فورج C21 A105

مدل پروفیل فلزی

ميلگرد ساده راد A105-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

آلیاژ

A105،C21-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

ASTM-

شکل مقطع

دایره-

نوع مقطع

بسته-

دانلود کاتالوگ

مدل پروفیل فلزی

ميلگرد ساده راد A105-

نوع پروفیل فلزی

میلگرد-

جنس

آهن-

آلیاژ

A105،C21-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

استاندارد

ASTM-

شکل مقطع

دایره-

نوع مقطع

بسته-

نوع نورد

نورد گرم-

ضخامت (میلیمتر)

20-750mm-

گروه رنگی

خاکستری-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

ميلگرد ساده راد A105-

میلگرد-

آهن-

A105،C21-

تو پر-

ASTM-

دایره-

بسته-

نورد گرم-

20-750mm-

خاکستری-

روز-

روز-

-