لیست قیمت ناودانی آهنی جهت برآورد

مدل پروفیل فلزی

ناودانی UNP-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

شکل مقطع

چند وجهی-

نوع نورد

نورد گرم-

طول شاخه (متر)

6-12-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

ناودانی UNP-

ناودانی-

آهن-

چند وجهی-

نورد گرم-

6-12-

خاکستری-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل پروفیل فلزی

ناودانی UNP-

نوع پروفیل فلزی

ناودانی-

جنس

آهن-

شکل مقطع

چند وجهی-

نوع نورد

نورد گرم-

طول شاخه (متر)

6-12-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-