لیست قیمت تسمه آهنی جهت برآورد

مدل پروفیل فلزی

تسمه آهني فابريك ماشين كاري شده-

برند پروفیل فلزی

ایرانی-

نوع پروفیل فلزی

تسمه-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

نوع نورد

نورد گرم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

تسمه آهني فابريك ماشين كاري شده-

ایرانی-

تسمه-

آهن-

ST37-

تو پر-

نورد گرم-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل پروفیل فلزی

تسمه آهني فابريك ماشين كاري شده-

برند پروفیل فلزی

ایرانی-

نوع پروفیل فلزی

تسمه-

جنس

آهن-

آلیاژ

ST37-

نوع داخل پروفیل

تو پر-

نوع نورد

نورد گرم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-