ناودانی شکفته UNP

مدل

UNP-

برند

شکفته-

نوع

ناودانی(پروفیل)-

جنس

آهن -

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

یو-

دانلود کاتالوگ

UNP-

شکفته-

ناودانی(پروفیل)-

آهن -

ST37-

یو-

pict809073100001573437200001 pic406655410001 13-

مدل

UNP-

برند

شکفته-

نوع

ناودانی(پروفیل)-

جنس

آهن -

آلیاژ

ST37-

شکل مقطع

یو-

عکس اورجینال

pict809073100001573437200001 pic406655410001 13-