نیم بوشن ساکت الوی استیل کلاس 3000 HALF COUPLING SW A350 LF2 3000#

مدل

هاف کوپلینگ ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

هاف کوپلینگ ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

1/2-4 ساکت-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

pict210173100001984537200001 pic608855410001 13-

مدل

هاف کوپلینگ ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

عکس اورجینال

pict210173100001984537200001 pic608855410001 13-