شیر فلكه کشویی چدنی فلنجدار وگ ایران GATE VALVE PN10

مدل شیر کشویی

گيت ولو چدني فلنجدار GATE VALVE-

برند شیر کشویی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

10-

سایز

-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

10-

دانلود کاتالوگ

گيت ولو چدني فلنجدار GATE VALVE-

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

DIN(آلمان)-

10-

-

فلکه دستی-

فلنج-

10-

آب- روغن- مواد نفتی-

چدن-

پودری-

سبز- آبی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

DIN-

پیچی-

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

-

مدل شیر کشویی

گيت ولو چدني فلنجدار GATE VALVE-

برند شیر کشویی

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

استاندارد

DIN(آلمان)-

(PN) قطر

10-

سایز

-

محرک

فلکه دستی-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

10-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی-

جنس بدنه

چدن-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

استاندارد ساخت

DIN-

نوع اتصال بونت به بدنه

پیچی-

نوع حرکت شافت

داخل پیچ با پایه غیر افزایشی-

عکس اورجینال

-