شیر خودکار سوپاپی وگ ایران - یکطرفه فلنجدار چدنی CHECK VALVE PN16

مدل شیر یکطرفه

چك ولو سوپاپی-

برند شیر یکطرفه

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

16-

چك ولو سوپاپی-

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

دریچه ای-

DIN(آلمان)-

-

فشار متوسط-

فلنج-

16-

آب-

چدن-

کربن استیل-

پودری-

سبز- آبی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل شیر یکطرفه

چك ولو سوپاپی-

برند شیر یکطرفه

وگ ايران،وگ اميد گلستان،فاراب،خوشه زن،رادشير،سام،فنا-

نوع شیر یکطرفه

دریچه ای-

استاندارد

DIN(آلمان)-

سایز

-

نوع فشار

فشار متوسط-

نوع اتصال

فلنج-

درجه فشار (PN)

16-

کاربرد

آب-

جنس بدنه

چدن-

جنس دیسک

کربن استیل-

پوشش نهایی

پودری-

گروه رنگ

سبز- آبی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-