زانو 90 درجه فورج دنده کلاس 6000 ELBOW 90 FORGED A105 SCRD 6000#

مدل

البو 90 درجه فورج ترد-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

6000-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

البو 90 درجه فورج ترد-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

6000-

1/4-4 رزوه ای-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

رزوه دار-

6000-

pict646632100001727911200001 pic174235210001 13-

مدل

البو 90 درجه فورج ترد-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

کلاس فلنج

6000-

رنج جدول

1/4-4 رزوه ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

رزوه دار-

کلاس فلنج

6000-

عکس اورجینال

pict646632100001727911200001 pic174235210001 13-