سه راه ساکت فولادی کلاس 6000 TEE A105 SW 6000#

مدل

تی سوکت ولد-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

تی سوکت ولد-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

6000-

pict186632100001953021200001 pic184235210001 13-

مدل

تی سوکت ولد-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

کلاس فلنج

6000-

عکس اورجینال

pict186632100001953021200001 pic184235210001 13-