سه راه جوشی كربن استیل رده STD بدون درز TEE BW SCH STD A234 WPB SMLS

مدل سه راه

سه راه مساوی tee-

برند سه راه

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

سه راه مساوی tee-

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

A234-

رنگ تیره-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

40-

مساوی-

-

مدل سه راه

سه راه مساوی tee-

برند سه راه

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

نوع سه راه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-