شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت GLOBE VALVE CS A105 SW 800#

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو فولادی 800-

برند شیر سوزنی

نیپون,کرون,کرن,چرو,بونی,او ام بی,-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع ورودی

مادگی-

گلوب ولو فولادی 800-

نیپون,کرون,کرن,چرو,بونی,او ام بی,-

نرمال-

ASME (آمریکا)-

-

دستی-

فشار قوی-

مادگی-

مادگی-

مشکی-

-

مدل شیر سوزنی

گلوب ولو فولادی 800-

برند شیر سوزنی

نیپون,کرون,کرن,چرو,بونی,او ام بی,-

نوع شیر سوزنی

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایز

-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع ورودی

مادگی-

نوع خروجی

مادگی-

رنگ

مشکی-

عکس اورجینال

-