شیر فلكه سوزنی فولادی گلوب ولو کلاس 800 کربن استیل ساکت GLOBE VALVE CS A105 SW 800#

مدل

گلوب ولو فولادی 800-

برند

نیپون,کرون,کرن,چرو,بونی,او ام بی,-

نوع

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایزبندی

اینچ-

محرک

دستی(عملکرد)-

نوع فشار

زیاد(اندازه)-

نوع ورودی

خانم-

گلوب ولو فولادی 800-

نیپون,کرون,کرن,چرو,بونی,او ام بی,-

نرمال-

ASME (آمریکا)-

اینچ-

دستی(عملکرد)-

زیاد(اندازه)-

خانم-

خانم-

مشکی-

pict706632100001059811200001 pic151195210001 13-

مدل

گلوب ولو فولادی 800-

برند

نیپون,کرون,کرن,چرو,بونی,او ام بی,-

نوع

نرمال-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

سایزبندی

اینچ-

محرک

دستی(عملکرد)-

نوع فشار

زیاد(اندازه)-

نوع ورودی

خانم-

نوع خروجی

خانم-

رنگ

مشکی-

عکس اورجینال

pict706632100001059811200001 pic151195210001 13-