لوگوی تاسیسات نفت و گاز

شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری BUTTERFLY VALVE CS A351 316 WAFER TYPE 300#

مدل شیر پروانه ای

شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل -

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی- اسید-

محرک

دستی-

سایز

اینچ-

نوع دستگیره

اهرمی-

نوع فشار

فشار قوی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس پایه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر پروانه ای مدل شیر پروانه ای محرک (PN) قطر سایز نوع دستگیره نوع فشار جنس بدنه جنس دیسک واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 1/2 اینچ ویفری دستی 15 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 3/4 اینچ ویفری دستی 20 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 1 اینچ دستی 25 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 1/4 1 اینچ ویفری دستی 32 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 1/2 1 اینچ ویفری دستی 40 اهرمی فشار قوی استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 2 اینچ ویفری دستی 50 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 1/2 2 اینچ ویفری دستی 65 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 3 اینچ ویفری دستی 80 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 4 اینچ ویفری دستی 100 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 5 اینچ ویفری دستی 125 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 6 اینچ ویفری دستی 150 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 8 اینچ ویفری دستی 200 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل استیل ویفری 10 اینچ ویفری دستی 250 اهرمی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate

مدل شیر پروانه ای

شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل -

نوع شیر پروانه ای

ویفری-

کاربرد

آب- روغن- مواد نفتی- اسید-

محرک

دستی-

سایز

اینچ-

نوع دستگیره

اهرمی-

نوع فشار

فشار قوی-

جنس بدنه

استنلس استیل-

جنس پایه

استنلس استیل-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

شیر پروانه ای کلاس 300 استنلس استیل -

ویفری-

آب- روغن- مواد نفتی- اسید-

دستی-

اینچ-

اهرمی-

فشار قوی-

استنلس استیل-

استنلس استیل-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-