لوگوی تاسیسات نفت و گاز

صافی کلاس 300 استنلس استیل فلنجدار استرینر STRINER VALVE CS A351 316L 300#

مدل صافی

صافی کلاس 300 استنلس استیل-

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

استنلس استسل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

عکس اورجینال

-

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام صافی نوع صافی (DN) قطر نامی سایز نوع فشار جنس بدنه جنس توری کاربرد واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1/2 اینچ نوع Y 15 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 3/4 اینچ نوع Y 20 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1 اینچ نوع Y 25 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 849000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار1/4 1 اینچ نوع Y 32 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1/2 1 اینچ نوع Y 40 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 11999000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 2 اینچ نوع Y 50 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 17999000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 1/2 2 اینچ نوع Y 65 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 29999000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 3 اینچ نوع Y 80 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال 34999000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 4 اینچ نوع Y 100 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 5 اینچ نوع Y 125 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 6 اینچ نوع Y 150 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 8 اینچ نوع Y 200 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 10 اینچ نوع Y 250 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 12 اینچ نوع Y 300 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 14 اینچ نوع Y 350 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate
صافی کلاس 300 استنلس استیل 316 فلنج دار 16 اینچ نوع Y 400 فشار قوی استنلس استسل استنلس استیل آب ریال -1000 @Updatedate

مدل صافی

صافی کلاس 300 استنلس استیل-

نوع صافی

نوع Y-

محرک

پنوماتیک-

نوع فشار

فشار قوی-

نوع اتصال

فلنج-

جنس بدنه

استنلس استسل-

جنس توری

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

ویژگی

قابل تعویض بودن توری-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

1روز-

عکس اورجینال

-

صافی کلاس 300 استنلس استیل-

نوع Y-

پنوماتیک-

فشار قوی-

فلنج-

استنلس استسل-

استنلس استیل-

گاز- مایع- هوا- نفت- آب-

قابل تعویض بودن توری-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات-

1روز-

-