لوگوی تاسیسات نفت و گاز

گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار GLOBE VALVE FLG CLASS 150 S.S 316

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی استنلس استیل-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
تاسیسات نفت و گاز
نام شیر سوزنی مدل شیر سوزنی نوع شیر سوزنی نوع اتصالات کلاس سایز محرک نوع فشار جنس بدنه جنس سیلندر واحد اندازه گیری قیمت تاریخ به روزرسانی
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/2 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 3/4 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/4 1 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/2 1 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 2 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 1/2 2 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 3 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 4 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 5 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 6 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 8 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 10 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate
گلوب ولو استینلس استیل کلاس 150 فلنجدار 12 اینچ کف فلزی نرمال 150 دستی فشار قوی استنلس استیل استنلس استیل ریال -1000 @Updatedate

مدل شیر سوزنی

شیر فلکه سوزنی استنلس استیل-

سایز

اینچ-

محرک

دستی-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

استنلس استیل-

کاربرد

گاز- مایع-

گروه رنگ

نقره ای-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

شیر فلکه سوزنی استنلس استیل-

اینچ-

دستی-

فشار متوسط-

استنلس استیل-

گاز- مایع-

نقره ای-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-