اتصال قابل پیاده کردن وگ ایران DISMANTING JOINT PN16

مدل اتصال قابل پیاده کردن

قطعه قابل پیاده کردن-

برند اتصال قابل پیاده کردن

وگ ایران بی همتا-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

آهن-

جنس واشر

EPDM-

جنس پیچ و مهره

کربن استیل-

پوشش نهایی

پوشش اپوکسی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

قطعه قابل پیاده کردن-

وگ ایران بی همتا-

فشار متوسط-

آهن-

EPDM-

کربن استیل-

پوشش اپوکسی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل اتصال قابل پیاده کردن

قطعه قابل پیاده کردن-

برند اتصال قابل پیاده کردن

وگ ایران بی همتا-

نوع فشار

فشار متوسط-

جنس بدنه

آهن-

جنس واشر

EPDM-

جنس پیچ و مهره

کربن استیل-

پوشش نهایی

پوشش اپوکسی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-