بوشن ساکت الوی استیل کلاس 3000 FULL COUPLING SW A350 LF2 3000#

مدل بوشن

فول کوپلینگ ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند بوشن

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

دانلود کاتالوگ

فول کوپلینگ ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

1/8-2 ساکت-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

-

مدل بوشن

فول کوپلینگ ساکت ولد الوی استیل کلاس 3000 A350 LF2-

برند بوشن

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

رنج جدول

1/8-2 ساکت-

نوع بوشن

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

عکس اورجینال

-